O spoločnosti

Pracujeme:

 • s odbornou starostlivosťou a diskrétne
 • s maximálnou lojalitou voči nášmu klientovi
 • s minimalizáciou nákladov klienta
 • s orientáciou na úspešný výsledok
 • s najmodernejšími informačnými technológiami
 • optimálne a efektívne

Správa majetkových práv:

 • pracujeme na základe poverenia klienta
 • forma správy – mandátna, na základe plnej moci
 • pokrytie inkasných služieb v rámci celej SR
 • naša odmena je závislá iba od výsledkov a splatná pomerne z plnenia dlžníka
 • pracujeme zo zásady bez záloh a preddavkov

Odkúpenie pohľadávok:

 • realizujeme odkúpenie pohľadávok
 • zabezpečujeme odkúpenie pohľadávok pre účtovné účely s následným inkasom pre klienta
 • zabezpečujeme bezplatný právny servis
 • ponúkame bezplatné účtovné a daňové poradenstvo v tejto oblasti
 • zabezpečujeme oceňovanie pohľadávok klienta