Kontakt

Sídlo spoločnosti a korešpondenčná adresa:

Bratislavská aukčná dražobná, s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

IČO: 36 664 219
IČ DPH: SK2022228868
DIČ: 2022228868

Email: 3c@3c.sk
Tel: +421 2 32 38 2023

Kontakt pre povinných (dlžníkov) – správa a vymáhanie pohľadávok:

Email: pohladavky@3c.sk
Tel:
+421 2 32 38 2021
+421 2 32 38 2026
+421 2 32 38 2025

 V prípade záujmu o osobné stretnutie je možné dohodnúť sa na  tel. čísle
+421 2 32 38 2021

Mapa: